Hur många björksorter finns det i Sverige?

NN
Bo Leijon. Redigerad.

Hej! Jag undrar hur många björksorter det finns i Sverige.


Det finns tre arter av björk naturligt i Sverige:
Dvärgbjörk (Betula nana)
Vårtbjörk (B. pendula)
Glasbjörk (B. pubescens)

Dvärgbjörken är en knappt meterhög buske. De båda trädformiga arterna vårt- och glasbjörk kan vara knepiga att skilja på, men i regel har vårtbjörken dubbelflikiga triangulära blad, knottriga skott och mer "sprucken" bark nederst på stammen.

Fjällbjörken räknas som en underart av glasbjörk.

Inom en art kan man hitta former eller varieteter med genetiskt betingade avvikelser. Vissa är vanliga, andra mycket ovanliga. En del odlas på grund av sitt egendomliga utseende. Hängbjörk (hängande grenar) och ornäsbjörk (flikiga blad) är ett par kända former av vårtbjörk.

Läs mer på våra sidor om svenska träd.

0
Publicerad: