Hur många barr har en gran?

Måns
Arne Albrektsson, inst f skogsskötsel i Umeå
Hur många barr har en gran?

Ingen lätt fråga att svara på, har du försökt att räkna själv? Naturligtvis beror svaret på om man menar en liten eller stor gran. De beräkningar som jag gjort visar att en vuxen gran har cirka 5 000 000 barr. Gör gärna ett försök att räkna du ochså!
Vänliga hälsningar

Publicerad: