Hur länge lever en myrstack?

Torgny Svenberg
Svarat av: 
Åke Lindelöw
Fältentomolog vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Häromdagen såg jag i skogen (i Danderyds kommun) en myrstack där myrorna uppenbarligen försvunnit, har aldrig sett något liknande förr!? Hur länge lever en myrstack?

Hej Gunilla!

Det är ett helt naturligt fenomen att myrstackar ”dör” och det kan finnas många orsaker till detta. Stacken kan vara plundrad av fåglar (gröngöling) eller däggdjur (grävling). Drottningen lever inte i all oändlighet, men upp till 20 år i alla fall. Om det inte finns några andra drottningar i stacken så dör ju samhället (lite olika system hos olika stackmyrearter). Det vanligaste skulle jag tro är att miljön runt stacken förändras så att födotillgången minskar. Det är ofta fråga om igenväxning och ökad beskuggning. En del stackmyror har ju satellitstackar och en sådan kan ha ”tagit över”.

Ofta ser man hur den övergivna stacken sakta täcks av vegetation och blir till slut en liten kulle.

Mer att läsa om myror och deras liv. Se  länk längre ner på sidan.

Med vänlig hälsning

Åke

Publicerad: