Hur länge in på hösten ger syrfällning gott resultat?

Ingmar
Nils Fagerberg och Harald Säll, Institutetion för skog och träteknik, Linnéuniversitetet

Hej!

Bäst är ju att syrfälla under våren men om man missat den möjligheten, hur länge in på hösten ger syrfällning gott resultat? Finns det någon studie på detta?

Hej Ingmar!

Du får här två svar på din fråga.

 1. Småskogsgruppen i Garpenberg gjorde undersökningar på syrfällning under 80-talet. Syrfällning innebär att träd under vegetationsperioden får ligga och torka innan löven avlägsnas. Bladen drar ur fukten i virket som då torkar ur snabbare. På 4-5 veckor kan man få ner fukthalten till runt drygt 30%. Fungerar inte så bra med barrträd , allra sämst med tall. Syrfällning ska fungera fram till slutet på augusti fram till början på september beroende på var i landet man befinner sig.

  Mytting, Lars (2012). Ved. Allt om huggning, stapling och torkning – och vedeldningens själ. Stockholm: Natur & Kultur. Sid. 41. ISBN 978-91-27-13396-9

  Hälsningar Nils Fagerberg, Linnéuniversitetet
   
 2. Syrfällning innebär att träden fälls men lämnas okvistade så att blad och barr fortsätter att transportera ut vatten från trädstammen. Lämplig avverkningstid är från det att bladen är fullt utvecklade till en bit in i augusti. Torkningen avtar när löven blivit torra eller barren har gulnat. Då bör man kvista och dela upp stammen, annars kan fukthalten istället börja öka igen och ge fäste för röta, mögel och skadeinsekter. När man fäller gran på sommaren får timret som tumregel ligga max två veckor för att inte granbarkborrens larver ska hinna utvecklas och skada virket, därav  timringsmännens råd att ha ”bra granbarkskoll”. Enligt gammal tradition ska träden fällas på våren när löven är stora som musöron. Det motsägs av SLU:s tester. Snabbast och bäst blev torkeffekten om löven var helt utslagna vid avverkningen. Det kan eventuellt förklaras av att större blad har större behov av näringstillförsel och därför suger mer ur den fällda stocken.

  Syrtorkningen kan teoretiskt fungera ned till 28 procents fukthalt, vilket motsvarar vissningsgränsen.

  Försöken nådde till cirka 30-32 procent. Färskt, nyavverkat virke kan ha en fukthalt på cirka 60  procent i splintveden. Fukthalten ska inte förväxlas med fuktkvot, måtten beräknas på olika vis.

  Syrfällning kan fungera på träd som fällts så sent som i slutet av augusti – början av september, beroende på väder och växtzon. Metoden fungerar även på gran men enligt Gotthard Sennblad inte på tall; tallen tycks stänga av vattentransporten till barren när trädet fälls.

  Saxat ur: Småsågaren nr 3 2008 • www.smasagarna.se. Karin Johansson

  Ett tips är att läsa en studie som gjorts av Jan-Erik Liss: Syrfällning (ISBN 91-576-0193-3).

  /Harald Säll, Linnéuniversitetet

 

Publicerad: