Hur länge håller obehandlade ekstolpar nedgrävda i moränlera?

Kristian Brink
Thomas Nilsson, institutionen för trävetenskap
Hej! Jag har en fråga angående hållbarheten hos obehandlad ek. Frågan är relaterad till ett arkeologiskt objekt. Jag har deltagit i en undersökning av en sk palissadanläggning från yngre stenålder som i huvudsak varit byggd av ek. Hur länge håller obehandlade ekstolpar med en diameter på mellan 20-40 cm nedgrävd i moränlera (sydvästra Skåne)? Stolparna har varit oskyddade, dvs det fanns inget tak eller dylikt som skyddade mot väder och vind. Stolparna har utgjorts av hel stam från relativt ung ek, dvs det rör sig inte om kluvet virke. Finns det några skriftliga referenser att vända sig till innehållande generella beräkningar för hållbarhet/livslängd?
Hej Kristian! Nedbrytningen av trä beror på olika miljöfaktorer, såsom temperatur, vattenhalt och syretillgång. Dessutom beror den på vilka tränedbrytande organismer som finns i den omedelbara omgivningen. Det är därför näst intill omöjligt att göra några generella beräkningar för livslängd och hållbarhet. Den snabbaste nedbrytningen orsakas av svampar. De fordrar rätt stora mängder syre. I vattenmättat trä begränsas syretillgången kraftigt och nedbrytning orsakas då av betydligt långsammare bakterier. Detta kan man observera speciellt väl i vattendränkt arkeologiskt trä. Dessutom kan bakterierna inte bryta ned den mycket ligninrika mittlamellen i trät. Mittlamellen i trä kittar samman fibrerna med varandra. Därför ser vattendränkt trä ut som vanligt trä så länge det är vattenmättat, även om det är kraftigt nedbrutet. Vid torkning krymper dock trät och irreversibla deformationer sker. Det är därför som arkeologiskt trä fylls med ett slags vax, polyetylenglykol (PEG). Skeppet Vasa är t ex konserverat med många ton PEG. Om stolpar står djupt ned i vattendränkt lera kan de finnas kvar i tiotusentals år, mer eller mindre nedbrutna. Stolpar som står i mark/lera med normal vattenhalt kan förstöras helt på 5-10 år. Detta är dock helt beroende på de svampar som finns i marken. Därför kan stolparna undantagsvis hålla betydligt längre.
Publicerad: