Hur långa kan björkarna bli?

ebba björk
Eric Agestam, Institutionen för sydvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Hur långa kan björkarna bli? Jag sitter på lektion och de är en fråga från min grupp!

Hej Ebba!

Det korta svaret är en liten bit över 30 meter.
 
Det lite längre svaret är:
För skog har vi sk. höjdutvecklingskurvor för de högsta träden i ett bestånd.  För Björk på en bördig mark visar sådana kurvor att björk kan nå lite över 30 meter.
Men det kan säkert finnas enskilda björkar som når mycket över 30 meter.
Söker du på nätet efter ”stora träd” så hittar du olika listor på jätteträd.
Oftast är bara diametern angiven. Anledningen är att det är mycket enklare att mäta diametern än att mäta höjden.
Men tidningen Östran anger (2008) höjden för en björk i Värmland till 33,5 meter.
Det är som världsrekord i höjdhopp, visst måste det finnas  en övre gräns, men var? Rtt till synes oslagbart rekord slås för eller senare (verkar det som :-)
 
Eric

Publicerad: