Hur kommer det sig att björken fröar så extremt mycket i år?

Marianne Odin
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Hej!

Hur kommer det sig att björken fröar så extremt mycket i år? Altanen är full av frön varje dag, medan jag aldrig behövde sopa frön under förra året.

Hej Marianne!

Många konstaterar som du att det är en stor variation i antalet björkfrön mellan år, men jag hittar ingen som tittat närmare på varför. Björk har ofta gott om frö, sk fröår, och brist på frö inte upplevs som ett problem och därför är det inte närmare studerat, men det har säkert med vädret att göra. Skadegörare som insekter kan också vara inblandade. 

I en studie jag såg var det gott om björkfrö vart annat år. Det kan röra sig om 40.000 frön/m2 under en stor björk ett bra år, och kanske 1/10 av det antalet ett annat år.

Björkens frön rör sig lätt och kanske har vindarna i år också varit sådana att mer frön än vanligt hamnat hos just dig.

Vänliga hälsningar

Eric

0
Publicerad: