Hur kan små tallar spridas i fjällen strax ovanför trädgränsen?

Carl-Henrik Karlsson
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Hur kan små tallar spridas i fjällen strax ovanför trädgränsen? De större tallarna som kan få kottar finns längre ner på fjället. Att ståndarmjöl kan flyga med vinden förstår jag, men hur kan tallärtan komma dit?

Hej Carl-Henrik!

Ja det kan verka lite konstigt men det finns några möjliga förklaringar.

Naturligt öppnar sig tallkottarna på förvintern (februari) och är det hårdpackad snö kan fröna mycket väl blåsa på snön. Vidare öppnar korsnäbbar och hackspettar kottar och äter fröna. Tänkbart är väl att de följer med avföringen och kommer ut och är vitala. Ett annat spridningssätt med fåglar är hackspettar som tar med sig kotte för att öppna någon annan stans och på det viset sprids fröna.

Man kan dessutom se småtallar efter vägar på kalfjället och kanske material för vägbygget innehållit tallfrö som hamnat på marken. Till sist kan väl människor på något sätt få med sig kottar eller frön när man rör sig på fjället.

Bästa hälsningar 

Anders

0
Publicerad: