Hur kan mn se var barr-/lövskog finns i ett specifikt område?

Marie
Svarat av: 
Per Nilsson
Redovisningsansvarig Riksskogstaxeringen
SLU

Hej!

Om man vill kunna se var barrskog, lövskog finns i ett specifikt område, var finner man det? T ex om man ska plocka en viss svamp och vet att dessa finner man i en barrskog, finns det t ex ngn karta som visar var barrskog finns? nordvästra Skåne.

Hej Marie

Metria har tagit fram en visningstjänst som bygger på NMB (Nya marktäckedata). NMB är den senaste rikstäckande markklassificeringen och bygger på satellitdata och laserdata.

Där kan man genom att klicka på ikonen längst uppe till höger t.ex. tända lagret ”Basskikt” och sedan trycka på teckenförklaring för att se vad de olika klasserna betyder. I bakgrunden kan man lägga ett ortofoto eller topografisk webbkarta för att lättare känna igen sig. Se länk längre ner på sidan.

Med vänlig hälsning,

Per Nilsson
SLU

1
Publicerad: