Hur kan man minska framväxt av vildkaprifol?

Marie-Louise Engstrand
Svarat av: 
Mora Andersson
Konsulent
SLU: SLU Artdatabanken, Naturvård

Hej!

Hur går det att minska framväxten av vildkaprifol när den ser ut att ta över allt i sin framväxt, eller är det okej att låta den växa, kan den skada hus?

Hej Marie-Louise!

Vildkaprifol är inhemsk i Västsverige och Bohusläns landskapsblomma

Däremot är den odlad och förvildad i resten av södra Sverige, men en komplikation är att även äkta kaprifol odlas och förvildas ofta.

Jag tror inte att äkta kaprifol/vildkaprifol är något problem för hus, de är bägge klätterväxter som slingrar sig runt andra växter mm, så du kan nog agera efter eget tycke – låt den växa eller ta bort den om den stör.

Hälsningar

Mora Aronsson

0
Publicerad: