Hur kan man minska eller helt avlägsna beståndet av strätta på ängen, som blir större och större för varje år?

Johan Essén
Ann Dolling
Vi har en stor vild härlig äng ner mot en sjö. Den är full av blommor. Men under juli översvämmas den av Strätta i oräkneliga mängder. Min fråga är: Hur kan man minska eller helt avlägsna det beståndet, som blir större och större för varje år?
Hej Johan, En äng är en hävdad mark, vilket innebär att människan har använt marken för höskörd eller som bete till sina djur. Ängen är alltså inte ett naturligt system som fortsätter att finnas utan mänsklig påverkan eller bete. Troligtvis är det så att din äng inte har blivit slagen eller betad på många år vilket gör att arter som trivs på näringsrik öppen mark som tex strätta, kirskål och hundkex etablerar sig och förökar sig. För att gynna ängsblommorna och missgynna tex strättan, måste du minska näringstillgången. Näringstillgången minskar du genom att slå ängen varje år och ta bort den slagna vegetationen (vanlig höskörd). För att gynna ängsblommorna ska du slå när dessa har blommat färdigt och fröat av sig. Det bästa är att slå med lie, då gynnar du även rosettväxterna - många av ängsblommorna är rosettväxter, tex blåklockor, vädd och prästkrage - genom att den övervintrande bladrosetten blir kvar och du kan lätt kratta upp allt höet. Om du klipper med trimmer eller gräsklippare finfördelar du vegetationen och får svårare att kratta upp allt, vilket gör att du lämnar kvar för mycket näring. Dessutom är risken större att du även klipper av bladrosetter och andra övervintrande delar hos de arter du vill gynna.
Publicerad: