Hur kan jag restaurera ängsmarken?

Daniel
Elisabet Andersson

HEJ Jag har en sjötomt I Dalarna på ca 0.5 ha som är gammal odlings och ängsmark. På 80 talet planterades tyvärr ca 200 granplantor som vi nu behöver avlägsna för att återskapa ängsmarken. Hur ska vi ta bort stubbar och rötter effektivast? Finns något medel för gran (tex Round-Up) eller måste det ske mekaniskt? Dessutom finns fortfarande djupa rännor kvar efter skogsmaskinerna. Finns risk att vi förstör förutättningar för ängsmarken om vi utjämnar marken? Tack

Hej Daniel! Jag tror du gör bäst i att vända dig till länsstyrelsen i Dalarnas län. De hjälper säkert gärna till med råd om hur du bäst ska gå tillväga. Kompetens bör finnas både på kulturmiljöenheten och/eller miljövårdsenheten. Här kan även finnas pengar att söka för genomförandet av ditt projekt.

Publicerad: