Hur kan jag hjälpa till att bevara mera urskog?

Linda
Per Holgén, Bo Leijon
Hur kan jag hjälpa till att bevara mera urskog ?
Ett sätt är att höra med Fältbiologerna eller Greenpeace om du kan skänka pengar till skydd för urskogar.

Ett bättre sätt är att lära sig så mycket som möjligt om urskogar, t ex vilka arter som behöver dessa miljöer, och att föra ut kunskapen så att så många som möjligt blir intresserade. Därmed hjälper man till att väcka opinion för att bevara urskog.

Om du känner till urskogsartade områden som inte är skyddade, så bör du tipsa Naturskyddsföreningen eller någon annan naturvårdsorganisation.
Publicerad: