Hur kan hänsynsregler och certifiering utformas för ett tillräckligt skydd för biologisk mångfald?

Karin
Per Holgén
I vilken mån kan hänsynsregler och certifiering utformas så att vi får ett tillräckligt skydd för biologisk mångfald? Tack
Hej Karin. I Sverige har vi idag en långtgående lagstiftning (t.ex. Skogsvårdslagen) vad gäller hänsyn till biodiversitet och även genom den certifiering av skogsbruket som håller på att genomföras. Vad som är ett tillräckligt skydd är dock en fråga om uppfattningar, eller med andra ord så finns det ingen absolut nivå på hänsyn som är "rätt". Enligt min uppfattning så är den utformning av hänsynsregler vi har i Sverige idag tillräcklig som skydd för den biologiska mångfalden. Sedan beror det ju på hur dessa regler följs. Även här får man nog säga att det fungerar bra, även om övertramp förekommer och alltid kommer att förekomma.
Publicerad: