Hur kan det vara brist på skog?

John Pesonen
Svarat av: 
Lars Lundqvist
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion
SLU

Hej!

Hur kan det vara brist på skog? På åkrar växer skog, myrar har dikats o sjöar har sänkts där växer skog, landhöjningen har ökat skogsmarken. Kväve från bilar ökar, så att skogen växer snabbare. Träden växer snabbare, nu för det är kortare vintrar.

Hej John!

Det är inte brist på skog om man med skog menar virke.

Avverkningen är bara 80-90 miljoner kubikmeter per år och tillväxten är ca 120 miljoner kubikmeter per år, så mängden virke i våra skogar ökar för varje år trots att man avverkar en stor mängd virke. Idag pratar man om "bioekonomi", dvs att basera så mycket som möjligt i samhället på förnyelsebara råvaror, och då är skog och virke den i särklass största förnybara resursen i landet. Om den råvaran utöver det den används till idag i framtiden även ska användas till att producera fordonsbränsle så kommer det i framtiden att behöva avverkas mycket mer virke än det görs idag. Om inte tillväxten kan ökas så kommer det då så småningom uppstå brist på virke att avverka. Men dit är det ganska långt kvar.

Däremot är det brist på urskog, alltså skog som aldrig rörts av avverkningar, och det beror helt enkelt på att nästan all skog i Sverige har berörts av skogsbruk på ett eller annat sätt. Skogsbruk  har bedrivits under mycket lång tid i Sverige, flera hundra år, men olika intensivt i olika delar av landet. Det gör att det är störst brist på orörd skog i södra Sverige men även i norra Sverige finns det numera allt färre orörda skogar kvar.

Om man med skog menar skogsmark, alltså mark där det växer skog, så är den arealen i stort sett oförändrad sett sen lång tid tillbaka. Landhöjningen ger väldigt små arealer årligen, myrar har aldrig dikats ut i nån större omfattning för skogsproduktion i Sverige och idag dikas i princip ingenting. De få sjöar som sänkts har i huvudsak blivit åkermark, och även om en del gamla åkrar växer igen eller rentav planteras med framförallt gran så utgör det totalt sett en väldigt liten areal. Dessutom försvinner det ju skogsmark varje år i och med att det byggs nya vägar och nya bostäder. Så summan av kardemumman är ungefär konstant.

/Lars Lundqvist

Publicerad: