Hur kan aspars lövsprickning ske i så olika tid, trots samma plats och storlek?

Alexander Höglund
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Hur kommer det sig att olika aspars lövsprickning sker så olika i tid, trots att de kan stå på samma ställe och vara lika stora?

Hej Alexander!

Lövsprickningen påverkas av ljus och temperatur. Hur träd ska reagera på förändringar på våren styrs av gener, och olika individer är olika och därför sker lövsprickningen vid olika tidpunkt. På våren kan du se det mycket tydligt på t ex granar (visserligen inte ett lövträd men samma princip), några granar skjuter nya ljusgröna årsskott tidigare än andra. Det är en genetisk skillnad mellan individer som visar sig. Det är en fördel att skjuts skott och få löv tidigt, då utnyttjas en längre vegetationsperiod, men samtidigt är det en risk att skott och löv ska frysa och förstöras

Asp är lite speciell eftersom den ofta föryngras genom rotskott. Alla skott från en och samma asp är en individ, en klon, och har samma egenskaper och bör få löv samtidigt. Med tiden kan en eller ett par sådana kloner dominera ett aspbestånd. Men du har tydligen observerat två olika individer som reagerar olika på vårens ankomst.

Eric

1
Publicerad: