Hur hög kan en björk bli på 31 år?

Linnea
Per-Magnus Ekö, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Jag funderar på hur hög (ca) en björk på 31 år är? Är det stor skillnad på var i landet en befinner sig? Finns det i så fall någon sån lista, med märkning för björkar, B-31?

Tack Linnea

Hej Linnea!

Det beror på flera faktorer 1: Trädslag 2: Ståndortens bördighet 3: Växer björken solitärt eller i bestånd?

I fråga om punkten 3 finns det knappast någon vetenskap att stödja sig på, men det är ganska uppenbart att björk prioriterar höjdtillväxt när den är under konkurrens. Trädets krona när det växer öppet blir mer rundad och trädet höjd därmed troligen lägre än hos dominerande björkar som växer i bestånd. När det gäller punkten 2 är det klart att bördigheten har stor betydelse för björkens utveckling och det är naturligtvis lättare att hitta bördiga ståndorter i södra Sverige. I fråga om punkten 1 och trädslagen anses glasbjörk växa långsammare än vårtbjörk under samma tillväxtbetingelser. Glasbjörkens volymproduktion skattas till ca 85% av vårtbjörkens . Denna relation kan kanske också appliceras på höjdtillväxten.  

Tabellen anger höjden i meter vid 31 år för dominerade björkar i bestånd (skattad med höjdutvecklingskurvor)

                                   Låg bördighet     Medel     Hög bördighet

Vårtbjörk                            13                   16                 21

Glasbjörk                            11                   13.5              18
 

Publicerad: