Hur hög är idag medeltillväxten på produktiv skogsmark i hela Sverige (m3sk/ha,år)?

patrik.bengtsson@uppsala.mail.telia.com
Lena Ståhl
Hur hög är idag medeltillväxten på produktiv skogsmark i hela Sverige (m3sk/ha,år)?
Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt 2004-2008, inkl. tillväxt för avverkade träd på produktiv skogsmark i hela Sverige var 4.9 m3sk/ha,år (Källa: tab 13.3a i Skogsstatistisk årsbok 2009)
Publicerad: