Hur hög är en tall i genomsnitt efter 10, 15 och 20 år?

Andreas
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Hur hög är en tall i genomsnitt efter 10, 15 och 20 år? Och är det möjligt att köpa 10- eller 15-åriga tall från plantskolor? Detta gäller Norra Sverige, växtzon 5.

Hej Andreas!

Höjdtillväxten beror på klimatläget – du anger växtzon 5 – men också hur näringsrik marken är. Det jag anger här gäller normal skogsmark som är lämplig för tall, dvs inte alltför näringsrik. I växtzon 5 borde då trädet vara ca 2-3 m efter 10 års totalålder, ca 5 efter 15 år och ca 8 m efter 20 år. Notera att då anger jag totalålder vilket är det jag tror du menar.

I skogliga sammanhang pratar man ofta om brösthöjdsålder (ålder efter att ha nått 1,3 m) där 10 år i brösthöjd är totalålder från ca 17 år i norra Sverige. Menar du brösthöjdsålder blir höjderna ca 5-6 m (10 år), ca 8 m (15 år) och 9-10 (20 år). De här höjderna kan variera mycket beroende på markförhållanden, om man använder förädlade plantor och konkurressituationen.

Vad gäller att köpa 10-15 år gamla tallar i skogsplantskolor är det inte möjligt och knappst i trädgårdsplantskolor heller. Det bör dock vara att flytta så stora tallar.

Bästa hälsningar
Anders

0
Publicerad: