Hur hög är en gran som är 7 år?

Evalotta bengtsson
Elisabet Andersson
Hej min fråga gällde en fråga vi ställt tidigare. Hur hög är en gran som är 7- år. Varför det var viktigt att f¨å svar är för att vi är med i ett projekt som har examination den 13 juni. Det skulle vara roligt för barnen i arbetet om svaret kom innan den 7 juni. Vi slutar då. det är roligt att få visa att det fungerar med frågor och svar på nätet. Svaret vet vi kankse men just känslan att få svar vore roligt för barnen. Tack igen och en trevlig sida på nätet har ni.
Hur hög en gran hinner bli på 7 år beror lite på var den växer. Står den väldigt skuggigt mitt i en skog under en massa andra träd till exempel, är den kanske bara ett par decimeter, men om den står i ett mer gynnsamt läge, t.ex. i en glänta, kan den hinna bli en meter och drygt det.
Publicerad: