Hur hanterar man en slutredovisning av avverkning med krav om återbetalning?

Kenneth Sköld
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Avverkning slutfördes 2010. I januari 2016 kom en slutredovisning med krav om återbetalning. I avtalet står: "Slutredovisning görs senast den sista i månaden efter leveransårets slut.". Är köparen är för sent ute?

Hej Kenneth!

Det är svårt att svara på frågan när man inte läst igenom hela avtalet. Onekligen låter det som att slutbetalning bör ske senast sista månaden efter leveransårets slut, eftersom detta är utskrivet i avtalet. Möjligen är det även reglerat i avtalet att köparen har rätt till krav om återbetalning om det visar sig att en för stor summa utbetalats. Jag skulle ta med mig avtalet och brevet om återkrav till en jurist och bed vederbörande om råd. LRF Konsult är ett av de företag som har många jurister som är vara att hantera tvister i samband med avverkningar.

Vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam

Publicerad: