Hur gror frön från silvergran?

Inger Nordström
Svarat av: 
Ola Langvall
Försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning
SLU

Hej!

Hur gror frön från silvergran ?

Hej Inger!

Jag kan inte komma på något som skulle särskilja silvergranens frö från andra barrträdslag. Möjligen kan det vara små skillnader i hur markfuktighet och temperatur ska vara för att fröna ska gro optimalt, mellan olika trädslag, men principerna är säkert desamma.

Publicerad: