Hur går tanken om ett uthålligt skogsbruk med "tillräcklig" naturvårdshänsyn ihop med planer på ökat uttag av virke och investeringar i maskiner som kan avverka i mycket branta partier?

Iwan Wästerlund, professor i skogsteknologi vid institutionen för skogsteknik, SLU i Umeå
Hur går tanken om ett uthålligt skogsbruk med "tillräcklig" naturvårdshänsyn ihop med planer på ökat uttag av virke och investeringar i maskiner som kan avverka i mycket branta partier?
Svar 1 Det omedelbara svaret är att denna tanke inte går ihop. Men, för att utveckla det lite ytterligare vill vi peka på några faktorer som spelar in.I Sverige är idag de mycket branta partier frågeställaren avser, mestadels, skyddade genom att de är 1) alltför dyra att åtgärda eller att de 2) helt enkelt skall lämnas för att de innehåller skyddsvärda biotoper, t ex rasbranter. Inom en överskådlig framtid kommer de skyddsvärda biotoperna att undantas från avverkning, bl a genom den nya skogsvårdslagens krav och ett ökat medvetande inom skogsbruket kring naturvårdshänsynen. Om skogsbruket tänker sig att öka virkesuttagets storlek tror jag inte det är denna typ av marker som främst kommer ifråga.

Internationellt kan förhållandena vara helt annorlunda, då vissa länder till största delen bara har skogsbruk i kraftigt kuperad terräng, exv Sydeuropa, Sydafrika. I dessa länder är man säkert intresserade av denna typ på maskinutveckling, men där är naturhänsynen idag mindre klart uttalad.
Vänliga hälsningar Erik Valinger

Svar 2 Bättre! Varför det? Jo, med maskiner som kan arbeta i svåra terrängförhållanden har vi en teknik som inte ansträngs på gränsen av sin förmåga. Det är således möjligt att ta lämplig hänsyn till naturvård och beståndsvård. Med maskiner som knappt klarar situationen riskerar man både att köra sönder beståndet och marken. OBS: det är beslutet om att göra ett ingrepp i den branta sluttningen som eventuellt skall klandras och inte maskinen och dess förare, de gör bara ett betalt uppdrag. Vidare kan det vara nödvändigt att göra vissa selektiva ingrepp i beståndet för att säkerställa ett kontinuerligt växande bestånd (Dauerwald i Schweitz på alpsluttningar). Om alla träd blir övergamla riskerar man att något händer i sluttningen (t.ex. stormfällning) och då riskeras snöras (laviner) och problem att få upp ny skog.

Publicerad: