Hur går man till väga för att ta sticklingar av en vacker plusvariant av gran i skogen?

stefbjerk@hotmail. com
Karl-Anders Högberg, SkogsForsk, Ekebo
Hej Jag har hittat en vacker plusvariant av gran i skogen. Av den skulle jag vilja ta sticklingar av. Hur går man till väga ? Vilken tid på året tas sticklingar ? Vilken del av trädet ? Hur kultiveras sticklingarna ? Mvh.
1. Hur man tar sticklingar. Klipp ca 10 cm långa skott, med terminalknoppen kvar.

2. Tid på året. Egentligen under hela året utom under invintringen, efter invintring och fram till dess vilbrytning har skett. Naturligtvis är det också olämpligt att klippa skott som nyligen skjutit, det är hopplöst att klara en rotning av dessa utan klimatkammare med fuktstyrning. För frågeställarens del skulle jag rekommendera februari-mars, och sedan lagra sticklingarna i plastpåse i några minusgrader fram till stickningen i mars-april om man har värmeväxthus, annars får man vänta till maj.

3. Del av trädet. Om det är ett stort träd är det som regel bättre att ta kvistar långt nere i kronan. Rotningsförmågan försämras rejält då trädet blivit äldre än ca 5 år, även om ett och annat träd kan rota sig bra även högre upp i åldrarna. Rotade sticklingar från gamla träd ger notoriskt plantor som har väldigt svårt med den apikala dominansen, uppbinndning under flera år krävs för att plantan ska räta på sig och växa upprätt som en riktig gran.

4. Kultivering. Rotning av gransticklingar görs lämpligast i lätt, genomsläppligt substrat. Stick ner kvisten 4-5 cm. Kvisten har inga rötter från början, vilket betyder att det måste vara en hög luftfuktighet runt barren. Vidare är det en fördel om man kan få rotbildningen att ske före det att knoppen bryter. Den ideala rotningsmiljön är värme runt fötterna och svalt om huvudet, vilket kan uppnås i ett växthus med undervärme och stickning under vårvintern. Rotningen tar 8-10 veckor, därefter odlas plantan som en vanlig fröplanta.

Läs mer om sticklingförökning (och klonskogsbruk) i SkogForsks Redogörelse nr 2, 1995. Det finns också en arbetsrapport av undertecknad som kanske kan ge något matnyttigt, Arbetsrapport nr 343, 1996.
Publicerad: