Hur gammalt är Sveriges äldsta träd?

Ruth
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Hur gammalt är Sveriges äldsta träd?

Hej Ruth!

Man brukar säga att våra äldsta träd är ekar och att de kan bli tusenåriga, t.ex. Kvilleken (eller som vi sa förr Rumskullaeken), som är runt 1000 år, men är nu döende. Det är emellertid problematiskt att åldersbestämma gamla ekar eftersom de oftast är ihåliga i centrum och att man därför tvingas uppskatta hur många år hålrummet kan tänkas representera.  Men, frågan är kanske mer komplicerad än så. En del trädslag har en omfattande vegetativt föryngring genom rotskott eller stubbskott , t.ex ask och asp. Skotten utvecklas till träd som är genetiskt identiska med ”moderträdet” och så kan det pågå i flera generationer. De gamla träden dör efterhand och man kan därför inte veta hur gammal själva  individen är. På liknande sätt kan gran i fjälltrakter föryngra sig, men här är det grenar som tyngs ner av snön och som slår rot. Granarna kan på så sätt ”krypa” fram. Men om det äldsta trädet försvinner går det inte att åldersbestämma individen. 
 
Hälsningar
PM
 
Läs mer om Ek i sidorna om våra svenska träd som finns på SkogsSveriges webbplats. Se länk längre ner på sidan.
 
Hälsningar
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige
0
Publicerad: