Hur gammal kan vår björk vara?

Lena
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Vi sågade ner en gammal björk i dagarna med omkretsen är 3.25 m. Hur gammal kan den vara?

Mvh Lena B

 

Hej Lena!

Det bästa är naturligtvis om du räknar årsringarna, men på björk kan det kan vara svårt att urskilja årsringsgränserna. Det kan ev. hjälpa att lägga på ett lager zinkvitt. (Har för mig att man gjorde så när man analyserade riksskogstaxeringens insamlade borrkärnor). Det är svårt att bedöma ett träds ålder enbart utifrån diametern, eftersom det  finns en stor variation beroende på aktuella tillväxtbetingelser, bördighet, konkurrensförhållanden m.m.  Björken når inte särdeles hög ålder, även om det finns uppgifter om 300-åriga björkar, vilket förmodligen är ovanligt eftersom äldre träd ofta dukar under  p.g.a.  angrepp av rötsvampar. Din björk har en diameter på drygt en meter och måste ha vuxit under ganska öppna förhållanden. En ganska osäker gissning är att den är ca 100 år.

Hälsningar
PM
1
Publicerad: