Hur gammal i genomsnitt är en avverkningsklar gran i Sverige ?

nilsolof.nilsson@stockholm.mail.telia.com
Anders Lundstöm
Hur gammal i genomsnitt är en avverkningsklar gran i Sverige ?

Hej,
nu är det inte åldern på enskilda träd, utan beståndets ålder som avgör när det är lämpligt eller tillåtet att avverka. Lägsta tillåtna ålder enligt skogsvårdslagen varierar från 45 år på de bördigaste markerna till 100 år på de sämsta, medan den lägsta rekommenderade slutavverkningsåldern varierar från 65 år till 130 år.

Publicerad: