Hur gammal är granen med 3,8 m i omkrets?

Daniel strömberg
Clas Fries, Skogsstyrelsen

Har hittat en gran med 3,8 m i omkrets och undrar hur gammal den kan vara?

Hej!
 
Ett träds ålder kan inte avgöras med utgångspunkt från dess storlek. Ett grovt träd kan vara mycket gammalt (flera hundra år), men det kan vara ganska ungt om det vuxit fritt från andra träd och på en bördig mark. En gran med omkretsen 3,8 m är antagligen över 100 år, men den kan vara 50 år om den stått fritt på en bördig mark. Den kan också vara flera hundra år. Det säkraste sättet att bestämma ett träds ålder är att räkna antalet årsringar vid markytan eller i stubbskäret. Man får då lägga till några år (ca 3-10) för att få trädets totala ålder. Man kan också använda en s k tillväxtborr och ta ut ett ”borrspån” från trädets stam och där räkna årsringarna.
 
Clas Fries, skogsskötselspecialist vis Skogsstyrelsen

Publicerad: