Hur definerar man egentligen timmer och virke?

Claes
Ann Dolling

I kölvattnet av stormfällningen så har diverse dokument författats där man ibland talar om "virke" och ibland om "timmer". Intrycket man får när man läser texterna är att inte ens författarna själva vet vad man egentligen menar utan det ord som just då råkat dyka upp i skribentens hjärna är det som nedtecknats utan närmare eftertanke. Detta kan då leda till att det även blir svårt för läsaren att förstå vad som avses. Finns det några mer (eller mindre) exakta definitioner på vad som är timmer och vad som är virke?? En följdfråga med lite annan inriktning: Vilken är den lämpligaste enheten att mäta lagrat timmer/virke i. I miljöskyddssammanhang för sågtimmer har hittills angivits m3 toppmätt. För massaved som nu kan bli aktuellt att lagra i stora mängder kanske inte den enheten är helt relevant. Vilken enhet skulle vara lämpligast att använda som samlingsenhet när det gäller stormfällt timmer/virke? Eller ska man kanske ange olika enheter för lagring av sågtimmer och massaved??

Enligt nationalencyklopedin så är virke en bearbetad träråvara som kan vara avsett för bearbetas vidare. Enligt samma källa så är timmer en stock av rundvirke som är avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning. Sågtimmer brukar mätas som m3 toppmätt medan massaved brukar säljas (och mätas) i m3f ub. Det är därför lämpligast att ange sågtimmer som m3 to och massaved som m3f ub om de ska användas till sågtimmer alt massaved. Du kan läsa mer om olika kubikmått i skogen nedan.

Publicerad: