Hur bildas tjärstubbe?

Bengt Tano
Ann Dolling
Hur bildas tjärstubbe?
Hej Bengt! En tjärstubbe bildas av en skadad tall. När en tall skadas, tex av brand, en mekanisk stamskada, insektsangrepp osv så startar den att producera mer av olika extraktivämnen (tex kåda och fett- och hartssyror) för att skydda sig mot bla svampangrepp. Stammen kommer därför att innehålla olika kemiska ämnen som gör att nedbrytningen (som sker genom bla svampangrepp) går mycket långsamt. Många av extraktivämnena är lättantändliga och därför brukar en del människor hugga isär tjärstubbarna och använda dem som brasved i skogen. Med tanke på att dessa tjärstubbar kan vara flera hundra år gamla så ska man INTE elda upp dem utan låta dem stå kvar och bli ett par hundra år till och utgöra ett viktigt habitat för olika organismer i skogen.
Publicerad: