Hur bildas alrot och kan jag hjälpa till med bildande av det?

Rune Johansson
Tord Johansson, institutionen för skogens produkter och marknader
Hej! Min fråga är, hur bildas det som kallas alrot och kan jag vid avverkning av al hjälpa till med bildandet av alrot?
Hej Rune! Normalt så bildas ansvällningar nedtill på framför allt klibbal som växer på fuktig till våt mark där vattenytan fluktuerar, liksom på torvmark. Genom att vattenytan höjs och sänks stimuleras ansvällningen. Klibbalen som skjuter enbart stubbskott kan fås att skjuta stubbskott ofta. Ett sätt är att skada trädet så att skottbildningen kommer i gång. Man kan ta bort stubbskotten från stubben efter några år och låta nya komma upp vilka åter tas bort osv. I bästa fall får man en ansvällning på moderstubben. Risken finns dock att det bildas röta i stubben och att ansvällningen förstörs. Men det absolut vanligaste och säkraste är att naturen har sin gång och att man ger akt på de alar som växer på fuktiga marker.
Publicerad: