Hur begränsar man utbredningen av slån?

Bernt Pettersson

Hej, hur begränsar man slånets utbredning lämpligast? Tack!

Hej Bernt!
Slån är mycket aggressivt och svårt att begränsa. Upprepade klippningar med röjsåg eller - om skotten är små - med gräsklippare, kan hålla tillbaka dess utbredning. När vi har odlat slån i fält och därefter röjt plantorna har vi fått bearbeta marken med träda i flera år för att bli av med rotuppslag.

Slån bör inte planteras i trädgårdar med mindre än att man sätter dem med kraftig rotbarriär, t ex i cementrör som minst bör vara 60-90 cm djupa.

 

Besvarat av: 
 
Kimmo Rumpunen

Forskare vid Institutionen för växtförädling, SLU

0
Publicerad: