Hur är nedbrytningen i en regnskog jämfört med en löv- och barrskog?

Ernesto
Svarat av: 
Tord Magnusson
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för produktionsekologi
SLU

Hej!

Hur är nedbrytningen på marken i en regnskog jämfört med i en löv- och barrskog? /Ernesto

Hej Ernesto!

Det är flera faktorer som är mer gynnsamma för nedbrytningen i en regnskog, jämfört med en mer nordlig löv- eller barrskog:

  • Temperaturen är högre (och under hela året), vilket snabbar på alla biologiska processer, inkl nedbrytningen (störst skillnad tropisk regnskog contra boreal (barr)skog 
  • Fuktigheten vid markytan är också stabilt hög i en tropisk regnskog, vilket inte alltid är fallet i nemorala eller boreala löv- och barrskogar (och absolut inte i lövskogar i klimat med utpräglade torrperioder). Detta ger också bättre förutsättningar för nedbrytningen.
  • Slutligen en helt annan faktor (vilken dock indirekt  beror av klimatet) – nämligen aktiviteten av större markdjur, exv maskar, insekter och blötdjur (sniglar). Deras sönderdelning (fragmentering) av döda växtdelar ökar den totala ”angreppsytan” för nedbrytande bakterier, och därmed den sammantagna nedbrytningshastigheten. (störst skillnad mellan tropisk regnskog och boreala barrskogar – de senare har få maskar.)

Hälsn Tord Magnusson

1
Publicerad: