Hur är lärk som råvara till pappersmassa? Lärkens rotsystem?

Blivande skogsingenjör (kanske)
Owe Martinsson
Har en fråga ang. lärk i massaved. Finns det någon undersökning som visar hur lärken påverkar pappersmassan vid ett massa/pappersbruk? Har en känsla av att lärken har ökat i kvantitet vid bruken.
En fråga till kom jag på under tiden: Vad har lärken för rotsystem egentligen. Pålrot kanske?

Hej,
Det finns en ganska ingående undersökning om lärk som pappersråvara gjord av Erik Edlund:
Edlund E. 1962. Den sibiriska lärken i Norrland och Dalarna som skogsträd och industriråvara. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 5-5: 451-560.

Lärken ger ett lägre utbyte än gran och tall p g a hög halt av hemicelullosa, arabinogalaktan och färgämnen.

Lärken har ett hjärtformat rotsystem ungefär som björk, dvs inte en typisk pålrot men djupare än granens rotsytem.
Hälsningar

Publicerad: