Hur är det med balansen mellan alla skogens intressen?

Bengt Blomberg
Svarat av: 
Göran Ståhl
Dekanus vid skogsvetenskapliga fakulteten
SLU

Hej!

Mångfalden i skogen är viktig för natur, djur och människor. Balans i och med dessa intressen är ofrånkomligt i en klok hushållning i vårt klimat på jorden.

Hej Bengt!

 

Tolkar det som ett konstaterande snarare än en fråga. Hållbar utveckling handlar ju just precis om att skapa en balans mellan olika intressen, på ett sätt som innebär att framtida generationer har minst lika goda förutsättningar för ett gott liv som dagens generation.

 

mvh
Göran

1
Publicerad: