Hur apterar man en timmerstock ?

Hans Weslien
Hur apterar man en timmerstock ?
Aptering (uppdelning av trädstam i stockar) görs vanligen med syftet att få ut maximalt värde ur varje stam. Eftersom priset för timmer (kr / toppmätt volym) varierar beroende på kvalitet, toppdiameter och längd, måste man välja kapställe (längd) med hänsyn till stammens avsmalning och kvalitetsgränser. (Stockens kvalitet bestäms i princip av dess sämsta del.)
Publicerad: