Hos vilka fågelarter är det hanarna som ruvar?

Gillis Olsson

Hos vilka fågelarter är det hanen som ruvar och föder upp ungarna? 

Hej Gillis!

Två svenska fåglar där bara hanen ruvar är smalnäbbad simsnäppa och fjällpipare. Hos mosnäppan får ofta första hanen ruva själv, men tydligen kan honan sedan ruva en andra kull (med annan hane) själv. I andra delar av världen ruvar enbart hanar av t ex kejsarpingviner, nanduer och emuer.

Besvarat av:

Didrik Vanhoenacker

Jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet

1
Publicerad: