Har träd spår av metaller?

Håkan Larsson
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Har träd spår av metaller? I så fall vilka träsorter och vilka ämnen Har ren aska av trä spår av metall

Hej Håkan!

Alla träd har spår av en mängd olika metaller. Jag bifogar en tabell från en artikel skriven av två österrikare. Märkligt nog står det inte i vilken tidskrift den är publicerad. Det torde dock vara ungefär samma metaller i alla trädslag. Sannolikt är det lite variationer beroende på var träden växer och vad det finns för metaller och mängder där de växer.

Hälsningar

Thomas Thörnqvist

1
Publicerad: