Har svampar någon nytta av att vara självlysande?

anderstede@hotmail.com
Elna Stenström
Hej! Jag vill veta mera om självlysande svampar. Enl uppg ska det finnas nån sorts mögelsvamp som är självlysande. (Alltså inte vad som populärt kallas "magic mushrooms") Kan man tänka sig nån nytta för svampen med att vara självlysande? Anders
Det är inte helt ovanligt med självlysande svampar. Utomlands finns svampar där själva hatten lyser. I vissa kulturer använder kvinnorna sådan svamp för att pynta sig. I Sverige är det kanske mest Honungsskivling som är känd för att vara självlysande. Om det finns självlysande mögelsvampar känner jag inte till, men det är mycket möjligt. Det finns ju självlysande bakterier, plankton (mareld) och insekter.

Näst efter rotticka är honungsskivlingen en av de svampar som ställer till störst skada i skogen framförallt i granskog. Honungsskivling kan växa både på död och levande ved. Tillväxten mellan olika substrat sker ofta genom rhizomorfer (strängar med sammanflätat mycel). Dessa tränger in mellan barken och veden där de kan växa till som svarta snören. Det är tillväxtpunkterna i dessa mycelsträngar som lyser, så i detta fallet är det inte själva fruktkroppen som lyser.

I norr lär honungsskivlingens rhizomorfer för mycket länge sedan ha använts som vägbelysning. Olaus Magnus har berättat att när det råder ett sammanhängande mörker runt vintersolståndet i den höga nord, så placerar invånarna ut bitar av murken ekved med jämna mellanrum för att lysa upp stigen. Om det är sant eller inte kan vi väl bara spekulera i. Från början visste man inte att det var svamp som orsakade att veden lyste, detta upptäcktes först 1843 av J F Heller. Även i Hucklerbery Finns äventyr använder Mark Twain fenomenet med lysande bark.

Själva ljuset skapas genom oxidering av ett kemiskt ämne, luciferin. Man känner inte till varför vissa svampar är självlysande. När det förekommer hos insekter fungerar ljuset ofta som ett lockmedel inför parningen.

Hälsningar

Publicerad: