Har ni några exempel på träd i bergen omkring Albacete i Spanien?

Marcus Antonson
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Jag undrar om ni har några exempel på träd som växer i bergen i Spanien omkring Albacete (korkekar?). Dvs vilka träd klarar snö?

Med vänlig hälsning

Marcus Antonson

Hej Marcus!

Jag känner inte dessa trakter alls och kan inget om de naturgivna förutsättningarna därstädes. Lövträd klarar sig ju bra med snötryck, så länge snön inte lägger sig när träden är lövade. Bäst är att välja träd som genom selektion har anpassat till snön. T.ex. har gran i våra fjälltrakter mycket smalare kronor än granar som växer i låglandet. Det finns också andra arter som utvecklats i snörika trakter och som därmed anpassat sin kronstorlek. Ett sådant exempel är serbisk gran (Picea omorika) som har sin naturliga hemvist i Tarabergen och som har haft viss användning i svenskt skogsbruk (dock inte beroende på förmågan att motstå snöskador, utan därför att den klarar svåra förhållanden vid föryngring). Serbisk gran syns ofta också i trädgårdar p.g.a. sina ornamentala egenskaper. 

Hälsningar
PM
0
Publicerad: