Har jättegrova björkar något värde?

Ludwig
Bo Leijon
Hej
Jag har ett flertal äldre björkar på min skogsfastighet, som har en väldigt grov diameter. Mellan 100-250 centimeter. Några av dem står ett tiotal meter från vårat torp. Bör dessa avverkas och i såfall är det något värde i dessa.
Björkarna har definitivt ett värde nu och för lång tid framöver! Bristen på grova lövträd framhålls som ett av de stora hoten mot den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Värdet blir ännu större när björkarna så småningom degenererar, dör och nedbryts. Risken att någon faller in och skadar hus på din tomt kan bara du bedöma.

Som massaved duger de inte eftersom de är för grova. Glöm det! Knappast som timmer heller av samma skäl samt att kvalitén sällan är bra hos riktigt grova träd. Man kan ju alltid hugga upp dem till prima ved men visst vore det synd?

Publicerad: