Har granbarkborrarna överlevt vintern här?

Bo Widerdal

En gran blev angripen av granbarkborrar förra året vilket jag uppmärksammade i höstas. Kan det finnas något liv kvar ifrån granbarkborrarna i trädet nu efter vintern? Och följdfrågan. Kan jag ta ned träder och använda trädet som ved?

Nej - i denna gran finns inga granbarkborrar kvar, då den tappat det mesta av barken. Att fälla och kapa upp den till ved skulle inte medverka till att du sprider granbarkborrar. Men detta träd har med största sannolikhet nu blivit bostad åt naturliga fiender som hjälper oss i kampen mot granbarkborrarna genom att de äter dem. Därför kan du med fördel låta granen stå kvar. Står den däremot illa till - så att den riskerar att falla på hus, över väg eller på människor - kan du fälla och göra ved av den.

Besvarat av:

Kerstin Ström

Projektledare Skogsstyrelsen

0
Publicerad: