Hänger ryggsäcken på samma höjd efter 50 år?

mnorman@osterholmsskolan.stockholm.se
Claes Uggla inst f skoglig genetik och växtfysiologi i Umeå
Hej jag undrar följande: om jag lämnar min ryggsäck i ett träd och kommer tillbaka 50år senare kommer ryggsäken att hänga på samma höjd då?
Hej Martin!
Ett träds längdtillväxt sker varje vår/sommar då toppknoppen spricker och ett nytt skott skjuter upp. Stammens topp är alltså yngre än nere vid marken. Därför är också stammen grövre nedtill än högre upp, eftersom det har hunnit bildas fler årsringar där. Stammen skjuter alltså inte upp ur jorden. Ryggsäcken skulle alltså hänga kvar på precis samma höjd som där du lämnade den 50 år tidigare. Troligast är nog dock att den trillat ner på marken, för den gren du hängde ryggsäcken på kan mycket väl ha dött och fallit av och kvistmärket till och med övervallats av nya årsringar så att det inte syns längre.
Publicerad: