Gynnas någon art av att träd försvinner från skogen?

Badu
Svarat av: 
Håkan Schüberg
Utbildningsledare Skogsutbildning, Birka Folkhögskola

Hej!

Gynnas någon art av att träd försvinner från skogen?

Hej Badu!

Det beror på hur du menar. Om en art exempelvis asp skulle försvinna från skogen så gynnas ingen art av det. Däremot försvinner alla arter som lever på asp och många arter som lever på de som lever på asp. Det är med andra ord rätt många arter som för sin överlevnad mer eller mindre är beroende av asp.

Om man tänker att man hugger bort en del träd i en skog så kan många arter gynnas som tidigare inte fanns i den skogen. Om en skog är tät och mörk så är det få arter med örter på marken. Blir det en glänta därför att man hugger bort en del träd så blir det andra växter som kan leva där därför att mer ljus kommer ner till marken. Om man släpper in kossor eller får i gläntan så kommer det att bli fler och fler olika örter som kan leva där. Med dem kommer en rad insekter och fåglar. Så vill man öka antalet arter i en skog så kan en mosaik med tät skog och gläntor med betande djur vara mycket bra.

0
Publicerad: