Gran

Gran

Gran (Picea abies)

 • Virkesförråd: 1 388 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 41,4 %
 • Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finnland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.
 • Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgränsen längs fjällkedjan.
 • Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark.
 • Granen tål mycket låga temperaturer
 • Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta.
 • Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning.
 • Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets.
 • Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska produkter, bl.a. konstsilke.
 • Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken.
 • Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet.

Populära frågor i Frågelådan om gran

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • All-roundegenskaper
 • Fiberlängd
 • Rätfibrighet
 • Tillgång
 • Trädform
 • Garvämne
 • Träkol
 • Takspån
 • Garvning
 • Musikinstrument (fiol)
 • Gärdsgårdar
 • Undergolv
 • Tidningspapper
 • Kraftpapper
 • Konstfiber
 • Sulfitsprit
 • Konstruktionsvirke
 • Byggplywood
 • Mjuk

 

Gran

Ladda ner info-blad om Gran som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om julgranar här på SkogsSverige.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: