Gör vildsvin mer nytta än vad de förstör i skogen?

Mathilda
Benny Gäfvert, Verksamhetsansvarig, Rovdjurscentret De fem stora

Hej!

Gör vildsvinen mer nytta än vad de förstör i skogen ( markberedning/uppbökade skogsbilvägar, röta som går in i avslitna rötter som ex.)? Tänkt ur en skogsägares perspektiv, inte en jägares.

Hej Mathilda!

Forskning har visat att vildsvinsbök kan öka den biologiska mångfalden. Det finns dock en gräns för när det blir för mycket bök. Vad gäller effekten på skogen så pågår även där forskning som ännu inte kan visa några resultat.
Det finns dock misstankar om att rotrötan kan spridas lättare i områden med vildsvinsbök. Som många andra viltarter så är nog lagom bäst även när det gäller vildsvin. Som skogsägare skulle jag vara vaksam med inte orolig över vildsvinens etablering.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Benny Gäfvert

Publicerad: