Går det och får jag odla kandenisk lönn i norra Sverige?

Norrlänning
Ann Dolling
Hej Har ett par hektar åkermark i södra Lappland som ej längre används och funderar på att plantera lövskog på denna. Letar efter alternativ till björk och asp. Finns det förutsättningar för canadensisk lönn att växa? Går det att få tag i frö eller plantor och krävs några tillstånd?
Hej Om du med canadensisk lönn menar det som engelska går under handelsnamnet sugar maple eller hard maple och på latin heter Acer saccharum så går denna art endast att odla i zon 1.2 i Sverige. Det är alltså uteslutet i Norrland. Du måste anmäla till skogsvårdsstyrelsen om du tänker använda utlänskt skogsodlingmaterial. Så här står det i skogsvårdsstyrelsens föreskrifter: "Skogsmarkens ägare skall i förväg till skogsvårdsstyrelsen anmäla när han avser att använda skogsodlingsmaterial av utländska trädarter på en areal om minst 0,5 hektar". Frö och plantor kan du köpa genom någon plantskola.
Publicerad: