Går det att stoppa ett avverkningskontrakt hos Norra Skogsägarna?

Michael Nedlund
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Går det att stoppa ett avverkningskontrakt Norra Skogsägarna?

Hej Michael!

Grunden i all avtalsrätt är att avtal ska hållas. Dock finns det som alltid undantag exempelvis om avtalen exempelvis har grundats på vilseledande uppgifter (svek), genom att oskälig betalning (ocker) eller att man på något vis inte som avtalspart har varit i stånd eller haft befogenhet att teckna avtal. Det kan dock vara svårt att bevisa att er far inte var i stånd att teckna avtal vid avtalstillfället.

Gällande arvsskiftet så är det inte något större hinder för arvsskiftet. Dödsboet kan ”leva kvar” som näringsidkare i några år och ta ut intäkter från skogskontona och även teckna ett eget skogskonto för den eventuella kommande avverkningen. Skogskonton kan även överlåtas i arvsskiftet utan problem. Vid överlåtelser finns det dock skattekonsekvenser att ta hänsyn till.

I vilket fall som helst råder jag er att kontakta någon med skoglig och juridisk kompetens som kan hjälpa med dialogen med skogsbolaget, exempelvis någon på Areal. Ta även hjälp med den skatteberäkningarna i samband med arvsskiftet om ni inte har full koll på det själva, även här kan Areal eller andra firmor vara behjälpliga.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: