Går det att röja bort enris?

Anders Larsson
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Är det okey att röja bort enris?

Hej Anders!

Det korta svaret: Ja du får röja enris. Jag förutsätter att du äger marken, (eller har markägarens tillstånd), att det inte är ett område med skydd, restriktioner eller skötselföreskrifter e dyl.

MEN om det är OK? Enen nämns ofta tillsammans med andra lite ovanligare arter, som sälg, lind, rönn …. som värdefull för naturvärden och vilda djur. Gamla betesmarker med enar är ofta vackra områden värda att vårda och då kanske det inte är OK att röja bort (alla) enar. Men det kan finnas andra situationen där det är mer än OK att röja bort enris, tex där den täcker kulturminnen värda att lyfta fram.

Eric

0
Publicerad: