Går det att påverka färgsättningen hos en lönn?

Lars Bredwad
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Går det att påverka färgsättningen hos en lönn.

Hej Lars!

Höstfärgerna hos lönn varierar mellan olika arter. En del nordamerikanska är färgrikare än vår svenska lönn.

Någon gång har jag lagt märke till skillnad i färg mellan svenska lönnar, i och för sig inga stora skillnader, men du kanske har fått tag på ett dåligt exemplar.

Höstfärgerna uppkommer när klorofyllet som gör bladen gröna förstörs. Trädet försöker ta tillvara vad det kan från bladen innan de faller av och bladet får succesivt andra färger. Då kan höstfärgerna variera från år till år. Om hösten kommer långsamt blir det en lång period med skiftande färger, om hösten kommer snabbt, dvs kylan slår till med rejäl frost går bladen färg från grönt till brunt fortare.

I princip skulle trädets näringsbalans kunna påverka färgerna i bladet, men för ett normalt välmående träd i en normal miljö torde det inte påverka lövens färger.

Hoppas det blir en bra höst för ditt träd i år.

Eric

0
Publicerad: